Jaarbeeld 2013 Jaarbeeld 2013 Jaarbeeld 2013 Jaarbeeld 2013 Jaarbeeld 2013

Deskundig, met aandacht en doortastend

Jaarbeeld 2013

Klik op de gekleurde balken en links om teksten weer te geven. Gebruik de pijltjes aan de zijkanten of Sleep de website naar links en rechts of gebruik de navigatie onderin om te bladeren.

Zo werkt het

High & Intensive
Care

Ambulante zorg

Ervarings-deskundigheid

Veilige zorg

E-health

Dat is ons antwoord op de behoefte in de samenleving om mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren goed en menswaardig op te vangen en te behandelen, in een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd wordt met respectvolle zorg en behandeling. Lees meer

In de periode 2008-2020 wordt ruim een derde van de klinische capaciteit afgebouwd. Uiteraard gaan we hierbij zorgvuldig om met de belangen van de betrokken cliënten. Landelijk zijn we een van de koplopers op het gebied van beddenreductie. Multidisciplinaire teams ondersteunen bij zorg in de eigen woonomgeving. Lees meer

Daarmee ondersteunen we cliënten bij zelfhulp, het aanboren van hun eigen kracht en betekenis geven aan hun leven. Zo leren cliënten omgaan met hun psychische kwetsbaarheid. Vanaf 2013 zijn ervaringsdeskundigen ingezet bij alle zorggroepen en de klinische voorzieningen. Lees meer

We hebben veel aandacht voor agressie, brandpreventie, medicatieveiligheid, incidentmelding en het voorkomen van suïcide. In het boekje ‘Zo! zijn onze manieren’ staan de uitgangspunten voor ons veiligheidsbeleid. Met het motto ‘Kwaliteit en Veiligheid beginnen bij jou en mij’ brengen we het onderwerp structureel onder de aandacht. Lees meer

Dit biedt tal van nieuwe mogelijkheden op het gebied van behandelen en begeleiden van cliënten. In 2013 hebben we daar al veel mee geëxperimenteerd. E-health is vooral gericht op het versterken van de eigen regie van de cliënt het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Lees meer

Inhoudsopgave